DVD ŽUPANJA

193

Zakoni o vatrogastvu

Zakon o vatrogastvu 2019 - NN 125/2019 (20.12.2019.)
 2.19 MB
 09-01-2020
Preuzmi ( pdf )
1.Iskaz o procjeni učinka propisa na prijedlog Zak. o vatrogastvu
 1.17 MB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu N.N. 80/2010
 56.07 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu N.N. 38/009
 62.6 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Zakon o dopuni Zakona o vatrogastvu N.N. 174/2004
 37.23 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Zakon o vatrogastvu (pročiščeni tekst) N.N.139/004
 136.23 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Zakon o izmjenama i dop. Zak. o vatrogastvu N.N. 96/2003
 48.78 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-597-2000, od 20. ozujka 2002
 91.1 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Zakon o izmjenama i dop. Zak. o vatrogastvu N.N. 117/2001
 37.69 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Zakon o vatrogastvu N.N. 106/1999
 128.32 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Zakon o izmjenama i dop. Zak. o vatrogastvu N.N. 87/1996
 103.44 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Zakon o vatrogastvu N.N. 58/1993
 134.27 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )