DVD ŽUPANJA

193

Zahvale i priznanja

Predan i požrtvovan rad pripadnika DVD-a Županja cijene i članovi Izvršnog odbora «Šokačkog sijela» te su uručivanjem prigodne zahvalnice to i pokazali.