DVD ŽUPANJA

193

Polaganje ispita za vatrogasnog dočasnika

prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova. Tečaj se održao tijekom mjeseca travnja 2015. godine u trajanju od 83 sata od čega teorije 39 i vježbi 44 sata.

Teorija se sastojala od predmeta Gorenje i gašenje, Protupožarna preventiva, Vatrogasne sprave i oprema, Vatrogasna taktika, Ustrojstvo zaštite od požara, Tehnička služba u Vatrogastvu, Zaštita od požara u graditeljstvu, te vatrogasnih vježbi. Tečaju su prisustvovali članovi DVD-a B. Greda, DVD-a Sladorana, DVD-a Štitar i DVD-a Županja. Nakon odrađena 83 sata pravo pristupa ispitu su stekli 20 kandidata, te se pismeni ispit održao 29. travnja 2015. godine u prostorijama DVD-a Županja. Ispit su položili svi kandidati.