DVD ŽUPANJA

193

Pokazna vježba "Sava 2016"

Na savskom nasipu kod glavnog ulaza na gradsku šetnicu u organizaciji Grada Županja i Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Vukovar provedena pokazna je vježba obrane od poplava «Sava 2016.» Tema vježbe bila je zaštita stanovništva, materijalno-tehničkih sredstava te kulturnih dobara od poplava.

Mobilizirane su snage civilne zaštite — Stožer CZ Grada Županje, DVD Županja, tvrtke Komunalac i Čistoća Županja, PP Županja, Zavod za hitnu medicinu VSŽ i Hrvatske vode VGI za mali sliv «Biđ - Bosut». Vježba je organizirana s ciljem provjere funkcionalnosti uređaja za strojno punjenje vreća s pijeskom te provjera osposobljenosti tima CZ u izradi zečjeg nasipa i protutlačnih zdenaca na simuliranim točkama izbijanja podzemnih voda te izgradnja češljeva u svrhu ojačavanja i stabilizacije nožica nasipa kod pojave klizišta.