DVD ŽUPANJA

193

Polaganje ispita za vatrogasca 18.11.2016

«Tečaj je održan tijekom mjeseca studenog 2016. godine u trajanju od 74 sata od čega je teorije 34 sata i vježbe 40 sati. Teorija se sastojala od predmeta Gorenje i gašenje, Protupožarna preventiva, Vatrogasne sprave i oprema, Vatrogasna taktika, Ustrojstvo zaštite od požara i Tehnička služba u Vatrogastvu, te vatrogasnih vježbi predviđenim Pravilnikom», istaknuo je Mladen Mikić, predsjednik DVD-a Županja i dodao da su tečaju nazočili članovi DVD Bošnjaci, DVD Sladorana, DVD Štitar, DVD Vrbanja, DVD Soljani i DVD-a Županja. Nakon odrađena 74 sata pravo pristupa ispitu su stekli 23 kandidata, te se pismeni ispit održao 18. studenog 2016. godine u prostorijama DVD-a Županja. Ispit su položili svi kandidati.