DVD ŽUPANJA

193

Vježba u Sladorana Županja

Dana 07.lipnja 2016. godine održana je zajednička vježba PVP i DVD Sladorana i DVD Županja.