DVD ŽUPANJA

193

Izviješća o radu DVD-a Županja

Izvješće o radu DVD-a Županja za 2022.godinu
 1.01 MB
 02-03-2023
Preuzmi ( pdf )
Izvješće o radu DVD-a Županja za 2021. godinu
 574.41 KB
 29-03-2022
Preuzmi ( pdf )
Izvješće Upravnog odbora i Zapovjedništva o radu DVD-a Županja za 2020. godinu
 740.9 KB
 07-04-2021
Preuzmi ( pdf )
Izvješće zapovijedništva o radu DVD-a Županja za 2019. godinu
 136.19 KB
 06-08-2020
Preuzmi ( pdf )
Izvješće upravnog odbora o radu DVD-a Županja za 2019. godinu
 165.13 KB
 06-08-2020
Preuzmi ( pdf )
Izvješće o zapovijedništva o radu DVD-a Županja za 2015. godinu
 303 KB
 02-01-2020
Preuzmi ( doc )
Izvješće o zapovijedništva o radu DVD-a Županja za 2013. godinu
 43 KB
 02-01-2020
Preuzmi ( doc )
Izvješće o radu DVD-a Županja za 2014. godinu
 119.72 KB
 02-01-2020
Preuzmi ( docx )
Izvješće o zapovijedništva o radu DVD-a Županja za 2014. godinu
 40.93 KB
 02-01-2020
Preuzmi ( docx )
Izvješće zapovijednistva o radu DVD-a Županja za 2018. godinu
 127.57 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Izvješće upravnog odbora o radu DVD-a Županja za 2018. godinu
 134.79 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Izvješće zapovjednistva o radu DVD-a Županja za 2017. godinu
 432.26 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Izvješće o radu DVD-a Županja za 2017. godinu
 375.78 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Izvješće zapovjednistva o radu DVD-a Županja za 2016. godinu
 185.81 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Izvješće o radu DVD-a Županja za 2016. godinu
 302.78 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Izvješće o radu DVD-a Županja za 2015. godinu
 253.41 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Izvješće o radu DVD-a Županja za 2013. godinu
 156.48 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Izvješće o radu DVD-a Županja za 2012. godinu
 158.84 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )
Izvješće o zapovijedništva o radu DVD-a Županja za 2014. godinu
 40.93 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( docx )
Izvješće o radu DVD-a Županja za 2010. godinu
 225.57 KB
 31-12-2019
Preuzmi ( pdf )