DVD ŽUPANJA

193

Financijska izvješća 2020

Izvještaj o prihodima i rashodima 2020
 2.95 MB
 07-04-2021
Preuzmi ( pdf )
Bilanca 2020
 3.12 MB
 07-04-2021
Preuzmi ( pdf )
Izmjene financijskog plana DVD-a Županja za 2020. godinu
 106.96 KB
 10-02-2021
Preuzmi ( pdf )